1.000 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo!

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Beynlab Dış Ticaret A.Ş. (“Beynlab” veya “Şirket”) olarak süreçlerimizi yürütürken elde ettiğimiz kişisel verilerinizin korunması birincil önceliklerimizdendir. Kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına ve mevzuata uygun olarak kullanılmasına/işlenmesine yüksek önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni, internet sitemiz aracılığıyla yürüttüğümüz faaliyetlerde veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgileri içermektedir.

 

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğimize ve söz konusu amaçlar kapsamında hangi hukuki sebeplere dayandığımıza yer verdik:

Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • İnternet sitelerimiz için üyelik, kayıt, aktivasyon ve kullanıcı doğrulama işlemlerinin yürütülmesi,
 • Sipariş, talep ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Satın alma talebinde bulunduğunuzda, talebinize ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve ücret ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün iade taleplerine ilişkin işlemlerin yürütülmesi ve ücret iadelerinin gerçekleştirilmesi.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması),
 • Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla:

 • İnternet sitesinde oturum açmanız halinde oturum açma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürün arama, sepete gönderme ve yorum girme taleplerinizin değerlendirilmesi ve yerine getirilmesi,
 • Öneri, talep ve şikayetlerinizi alınması ve sonuçlandırılması,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • Ürün, hizmet ve süreçlerimizin geliştirilmesi ile iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
 • İş süreçlerimizin raporlanması, denetlenmesi ve incelenmesi ile grup şirketlerimiz politika, uygulama ve kuralları ile üretici standartlarına uyumluluğumuzun sağlanması.

Açık rıza vermiş olmanız durumunda aşağıdaki amaçlarla:

 • İletişim izin tercihleriniz doğrultusunda kampanyalar, tanıtımlar, etkinlikler, anketler ve fırsatlar hakkında bilgilendirilmeniz (bu tür iletişimler, ürün/hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmamıza olanak tanır),
 • Ürün/hizmetlerimize dair deneyimlerinizin kişiselleştirilmesi, tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza uygun ürün ve hizmetlerin sunulması, pazarlama analizleri süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş ortakları ile pazarlamaya yönelik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi.

Açık rızanız size bu aydınlatma metninden bağımsız olarak ayrıca sorulur ve rıza verseniz dahi bu rızayı her zaman geri alma hakkına sahip olursunuz.

 

 2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

Yukarıda belirtilen amaçlar ve süreçler kapsamında, kimlik, iletişim, müşteri işlem bilgileri (örneğin, bize ilettiğiniz talepler, satın alma bilgileriniz), pazarlama bilgileri, işlem güvenliği bilgileri, hukuki işlem bilgileri ile ödeme işlemlerinde finansal bilgilerinizi işliyoruz.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞIYORUZ

Kişisel verilerinizi, bu aydınlatma metninde yer alan amaçların yerine getirilebilmesi için, yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplere dayalı olarak yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler ve iş ortakları ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9.  maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar dahilinde paylaşıyoruz.

 

4. KİŞİLER VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERE DAYALI OLARAK TOPLUYORUZ

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde ve site üzerinde işlem gerçekleştirdiğinizde, kişisel verilerinizi sitelerimiz aracılığıyla otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle topluyoruz. Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri işlenmesinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak topluyoruz. Bu hukuki sebeplere dayalı olarak hangi amaçlarla veri işleme faaliyetleri gerçekleştirdiğimizin detayını işbu aydınlatma metninin birinci maddesinde bulabilirsiniz.

 

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ

Belirtmek isteriz ki, Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin sahibi olarak dilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,

Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

Bu Aydınlatma Bildirimine ilişkin sorularınız veya yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin talepleriniz için bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Taleplerinize, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır.

 

Adres:            Beynlab Dış Ticaret A.Ş. Paşabahçe Mah Ahmet Çavuş Sok No:9

                        Beykoz İstanbul Türkiye

Telefon:          0216-331-3008

E-posta:       info@beynlab.com